Download ze hier

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), hore- cadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten.

Klik op het icoontje:

Download in English

The Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (UVH) are the terms and conditions on whichcatering establishments set up in the Netherlands, such as hotels, restaurants, bars and related businesses (including catering firms, party service firms, etc.), provide catering services and enter into catering agreements.

click on the icon:

Download in English

The Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (UVH) are the terms and conditions on whichcatering establishments set up in the Netherlands, such as hotels, restaurants, bars and related businesses (including catering firms, party service firms, etc.), provide catering services and enter into catering agreements.

clicken Sie auf dem icon:

《酒店及餐饮业统一规定》

UCHCI源以荷兰语作成,本文为翻译本。如本译本任何条款在解释上出现歧异,以荷兰语的UCHCI版本为准。

《酒店及餐饮业统一规定》(UCHCI)是荷兰酒店餐饮业在提供服务及订立酒店餐饮合同时引以为基础的条款,其中包含 酒店、餐馆、咖啡店和相关业者(包含餐饮业、派对服务业等等)。UCHCI于武爾登商會提出及立案,登记号為

%

Bereikbaarheid

%

Gratis parkeren

%

Sfeervol & Gastvrij

%

Goed verzorgd

We informeren u graag, neem vrijblijvend contact met ons op.